divendres, 29 de juny del 2007

Divendres de Llumanera: I encara hi ha malalts!

La Llumenera (2)
Any I / Nova York / Gener de 1875 / Núm. 3

I encara hi ha malalts!

És tan gran lo número de metges que hi ha a Nova York, que alguns han arribat a creure que hi ha més metges que malalts. Amb prou feines es poden fer vint passes pel carrer sense veure en alguna casa un rètol que digui: Doctor Fulano. Ans bé se'n troben dos o tres en una mateixa casa, i fins hi ha metges que fan societat i tenen un mateix despatx com si fossin comerciants. Bé es veritat que entre aqueix número immens de facultatius n'hi ha alguns que són curanderos y matasans, que si ells han estudiat medicina, nosaltres dret canònic; però això no treu que tinguin a la porta son rètol de doctors i al bufet son diploma comprat a alguna acadèmia de pega, i que la gent s'entregui a les seves mans sense sospitar que en elles hi ha tanta seguretat com a les d'un llop famolenc.

Tenim, no obstant, a Nova York homes molt eminents en la ciència mèdica, encara que són pocs, i també hi ha un número bastant gran de societats mèdiques, tant per a l'estudi de la ciència i art de curar en general, com per al d'algunes especialitats determinades. Així, hi ha una societat "dermatològica" que es dedica a estudiar malalties de l'epidèrmis; una societat "laringològica" per a malalties del ulls [sic]; una altre "otològica" per a les de l'orella; una "patològica" per a l'estudi de l'anatomia mòrbida i de la fisiologia de les malalties; una societat "mèdico-legal" que estudia les qüestions relacionades amb la jurisprudència mèdica, i una societat "microscòpica" i una altra "obstítrica" que estudien els assumptes que aqueixos noms indiquen. Tots los metges i estudiants de medicina tenen entrada franca a les reunions de dites societats, així com a les de la Societat Mèdica del Comtat, de l'Acadèmia de Medicina i de la Societat de Biblioteca i Periòdic de la referida ciència.

D'aquestos últims se'n publiquen diversos a Nova York, l'existència dels quals data només de l'última guerra. Alguns són anuals com The Medical Register; altres es publiquen cada sis mesos, com The Archives of Electrology and Neurology i The Archives of Ophthalmology and Otology; altres ixen a llum cada tres mesos, i són The American Journal of Obstretrics, New Remedies, The Archives of Dermatology, i The American Journal, The Psychological and Medico-legal, The Sanitarian, i The American Chemist i n'hi ha un quinzenal que és The Medical Record.

I havent-hi tants periòdics i tants metges, encara hi ha malalts, i alguns es moren!

1 comentari: