diumenge, 21 de febrer del 2010

…de Llumanera: Cartes sobre la classe treballadora, 3Cartes sobre la classe treballadora
als Estats Units

II.
Amic Bernat: per efecte de la gran immigració de què et parlava en ma primera carta, són tan variats los elements de què es compon en los Estats Units la classe treballadora que, abans d'entrar a estudiar sa vida íntima, serà convenient examinar-la en son aspecte general i considerar les diferents faccions que entren a formar sa fesomia.

De la gran corrent d'immigració que ve tots los anys a augmentar la població dels Estats Units, Irlanda i Alemanya contribueixen amb lo més gran contingent, i la resta està dividida entre emigrants de totes les nacions d'Europa, predominant en nombre los pobles del nord, és a dir anglesos pròpiament dits, escocesos, danesos, holandesos, suecs, noruecs, russos, polonesos i austríacs. Dels pobles meridionals, o sia de la raça llatina, la immigració és més escassa, no obstant que vénen també molts italians i, des de l'any 1870, molts francesos. Espanyols en vénen molt pocs en qualitat d'immigrants, perquè l'illa de Cuba xucla quasi tota l'emigració d'Espanya, i la resta s'escorre cap a les repúbliques d'Amèrica del Sud.

Fàcilment comprendràs amb el que ja he dit que, portant tots eixos pobles diferents usos, diferents costums, diferents nocions i diferents llenguatges, la classe treballadora, en la qual tot ingressen, ha de presentar a la força diferents matisos segons los components que hi predominen. Vol dir això que no és possible establir una regla absoluta quan es parla de la classe treballadora, i que has d'entendre tot el que jo digui com que fa referència a la generalitat.

No creguis per això que tots eixos pobles conserven per molt temps los usatges distintius de sa respectiva nacionalitat. En ser engolits per la gran massa de la població americana van perdent poc a poc los seus costums, i adquirint les pràctiques, los usos i fins los gustos i les idees de la gent que tenen a l'entorn. D'aquesta barreja naix aqueixa uniformitat general de costums, de llenguatge i fins de vestit que s'observa en tots los punts d'aquesta república, no obstant ser lo seu territori quasi bé tan gran com tota l'Europa.

Encara que eixes nacionalitats s'escampen i es fonen en la massa general de la població, hi ha llocs en la república on predominen unes més que altres i fins en les grans ciutats com Nova York, Nova Orleans, Cincinnati, Saint Louis, Chicago i San Francisco, hi ha barris sencers habitats per gent d'una sola nacionalitat, ja siguin irlandesos, alemanys, francesos, jueus, negres o xinesos.

Com que dins del territori de la república hi ha diferents climes i llocs on varia la producció i per tant lo gènere de treball, eixes causes determinen la major afluència d'immigrants d'una mateixa nacionalitat a un mateix punt. Així los francesos solen preferir lo clima de la Louisiana i altres estats del sud, i tant per això com per l'origen d'eixos estats, se troben allí moltíssimes famílies que conserven lo llenguatge i els costums de França.

En les regions carboníferes de Pensilvània i en les mineres del Pacífic predomina la immigració del Regne Unit, treballadors d'Anglaterra, d'Escòcia, d'Irlanda i de Gales, acostumats al treball de les mines i a viure com los talps.

En los estats del nord-est que són purament agrícoles, predomina la immigració alemanya, i per això hi ha en eixos estats tantes fàbriques i tan gran costum de cervesa.

[…]

La Llumenera (2)
Vol IV / Nova York, Octubre de 1878 / Núm. 42

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada